Smartphone bedienen in een zelfrijdende auto toegestaan?

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs geoordeeld dat niet de Tesla, maar degene die op de bestuurdersstoel van de auto zit de feitelijke bestuurder is.

auto.jpg

De casus

Een bestuurder van een Tesla model X, die is bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, heeft beroep ingesteld bij de kantonrechter tegen een door de Officier van Justitie genomen beslissing (tot handhaving van de opgelegde sanctie), omdat hij van oordeel is dat niet hij, maar de Tesla met Autopilot de feitelijke bestuurder is. Volgens de man rijdt de elektrische auto door middel van een Autopilot-systeem, waarbij de software ervoor zorgt dat de auto zelf kan sturen en remmen en zonder dat ingrijpen van een persoon noodzakelijk is. Verder merkt hij op dat het de vraag is of het in 2002 ingevoerde verbod op het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer met de opkomst van zelfrijdende auto’s nog wel voldoende actueel is. Het gebruik van een mobiele telefoon in een zelfrijdende auto zou geen afbreuk doen aan de verkeersveiligheid. De ratio van het verbod is gelegen in het voorkomen van handmatig telefoneren en het gelijktijdig besturen van een motorvoertuig. In het geval van een zelfrijdende auto is geen sprake meer van simultane handelingen. De wetgever dient haar regelgeving aan de tijdsgeest en technologische ontwikkelingen aan te passen, aldus de man.

 

Het oordeel van de rechtbank

In de Wegenverkeerswet is bepaald dat de bestuurder van een motorrijtuig degene is die het motorrijtuig bestuurt of degene die wordt geacht het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen. De rechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de persoon achter het stuur van een Tesla, ondanks het gebruik van het Autopilot-systeem, als feitelijke bestuurder van het voertuig is aan te merken. De rechter in kwestie verwijst naar het feit dat het de man was die bepaalt waar de auto heen gaat en hoe de auto moet handelen in noodsituaties. Dat maakt hem de feitelijke bestuurder. De kantonrechter verwijst eveneens naar een citaat op de website van Tesla Nederland:  “Bij gebruik van Autopilot moet de bestuurder altijd zelf opletten en actief blijven en gereed zijn elk moment in te grijpen.” Tot slot wijst de kantonrechter op het feit dat de man ter zitting heeft verklaard dat hij, als degene die op de bestuurdersplaats zit, regelmatig het stuur moet vastpakken, aangezien de auto anders een signaal geeft en na drie signalen het Autopilot-systeem zichzelf uitschakelt. De kantonrechter heeft zich niet uitgesproken over het verzoek van de man om aan te geven of de huidige wetgeving al dan niet moet worden aangepast, nu de kantonrechter slechts de regelgeving toetst.   

Een van de uitspraken van de kantonrechter leest u hier.

De man in kwestie heeft te kennen gegeven in hoger beroep te zullen gaan. Wordt vervolgd!

Over de auteur

56005.jpg
“ Kwaliteit, creativiteit en resultaat ”

Maikel Faassen